Een warm en veilig tweede thuis!

Gastouderopvang 't Lavendeltje

Gastouderopvang ’t Lavendeltje biedt flexibele kinderopvang in huiselijke sfeer maar met professionele kwaliteit. Voor ouders is het soms lastig om de zorg voor kind(eren) te combineren met de wens om te blijven werken of studeren. Hoe vind je de juiste balans tussen werken en de zorg voor je meest kostbare bezit. Een dilemma waar veel ouders voor staan en moeilijk vinden. Maar met de flexibele, kleinschalige en professionele opvang van Gastouderopvang ’t Lavendeltje hoeft deze keuze niet lastig te zijn. Uw kind wordt liefdevol opgevangen in een warme en veilige omgeving. Gastouderopvang ’t Lavendeltje verzorgt de opvang voor kinderen van 6 weken tot en met de leeftijd van 4 jaar, de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat. Gastouderopvang ’t Lavendeltje heeft als doel om de totale begeleiding en opvang te leveren aan vraagouders. Daarom wordt er nauw samengewerkt met gastouderburo Via Viela. De regioconsulente van Via Viela heeft regelmatig persoonlijk contact met ’t Lavendeltje en gaat ter controle enkele malen per jaar op huisbezoek bij de gastouderopvang. De GGD zal gastouderopvang 't Lavendeltje ook jaarlijks controleren op de gestelde eisen.

Gastouderopvang ‘t Lavendeltje is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvang.

Gastouderbureau ’t Lavendeltje beschikt over een HBO diploma CMV, die behoort tot één van de vereiste diploma’s voor het uitoefenen van het gastouderschap. Daarnaast beschikt de gastouder over een geldig EHBO diploma en een goedgekeurd GGD rapport.


Gastouderopvang ’t Lavendeltje is een strikt rookvrije omgeving. Er zijn geen huisdieren aanwezig.


Gastouderopvang 't Lavendeltje

Een warm en veilig tweede thuis!